Ögats anatomi

Här följer en liten ordlista över ögats olika delar

Hornhinnan (cornea) – Den klara, kupolformiga strukturen på ögats yta fungerar som ett fönster som släpper in ljus i ögat.

Regnbågshinnan (iris) – Ögats färgade del, som kallas regnbågshinnan eller iris, är en muskel som omger pupillen. Regnbågshinnan motsvarar kamerans bländare och reglerar ljusinsläppet genom pupillen.

Pupill – Pupillen är den runda, centrala öppningen i regnbågshinnan (iris).

Lins – Linsen är den struktur inuti ögat som hjälper oss att fokusera ljuset på näthinnan (retina).

Senhinnan (sclera) – Senhinnan är ögats vita ytterskikt.

Glaskroppen – Glaskroppen är en geléartad massa som fyller ut ögat invändigt och som baktill ligger an mot näthinnan.

Näthinnan (retina) – Näthinnan är ett ljuskänsligt nervskikt i ögats bakre del som tar emot ljus och omvandlar det till signaler som skickas till hjärnan.

Gula fläcken (macula) – Gula fläcken är det område i ögats bakre del som innehåller funktioner för det fina detaljseendet.

Synnerven – Synnerven förbinder och överför signaler från ögat till hjärnan.