Ögonsjukdomar

Grön starr

Grön starr (glaukom) är en sjukdom som är relaterad till för högt tryck i ögonbulben. Det kan leda till skador på näthinnan som resulterar i försämrad synskärpa.

Inskränkningar i synfältet är en annan komplikation som kan förekomma. Det är därför viktigt att upptäcka och sätta in behandling i tid då dessa synförsämringar är bestående. Mätning av ögats tryck och undersökning av näthinnans status ger god vägledning för att ställa en korrekt diagnos. Grön starr är ofta kopplat till ärftlighet.

Behandlingen består i första hand av trycknedsättande medicinering.

 

Grå starr

Grå starr (katarakt) är en sjudom som beror på en tilltagande grumling i linsen. Att linsen i takt med ökad ålder förlorar i klarhet och därmed ljusgenomsläpplighet är en naturlig och förväntad process.

Om de grumlingar som uppträder sitter i linsens perifera delar påverkar de inte synen särskilt mycket. Om däremot de centrala delarna angrips påverkas synskärpan negativt. Ökad känslighet för bländning är ett annat symptom.

Behandlingen vid grå starr består i att man med ett kirurgiskt ingrepp avlägsnar ögonlinsen och ersätter den med en konstgjord lins. Det är ett vanligt ingrepp som ofta ger ett bra resultat (förbättring av synskärpan). Förutsättningen är dock att ögat i övrigt är friskt.

 

Förändringar i gula fläcken

Förändringar i gula fläcken (makuladegeneration) är en åldersrelaterad sjukdom i ögat.

Orsaken är dålig cirkulation vilket påverkar syncellerna (tapparna) i den del av näthinnan där de sitter tätast och ger bäst förutsättning för god detaljskärpa.

Någon effektiv behandling finns inte i dagsläget. Olika forskningsprojekt pågår dock, och det finns förhoppningar att man skall komma fram till en behandlingsmodell inom en inte allt för lång framtid. I dagsläget kan man med olika former av synhjälpmedel underlätta för den som drabbats av förändringar i gula fläcken.