Synfel

Närsynthet

Närsynthet (myopi) är oförmågan att se tydligt på långt håll. Detta är ett vanligt synfel. I korthet innebär detta att ögat är för långt i förhållande till hornhinnan och linsens ljusbrytande förmåga.

Detta skapar ett för starkt öga som får bildernas verkliga fokus att hamna framför näthinnan. För att korrigera krävs en minus-lins för att ”försvaga” ögat optiskt och tillåta tydligt seende på avstånd.

Synförmågan på närsynta ögon blir oklar på längre avstånd. I samband med den ökade linsstelhet som hos alla människor vanligen inträder i 40-års-åldern (ålderssynthet) brukar ökningen i närsynthet definitivt avstanna. En måttlig närsynthet kan då vara till viss glädje, eftersom den innebär att man kan läsa obehindrat utan glasögon (då jämnåriga ”normalsynta” behöver skaffa läsglasögon).

Närsynthet kan korrigeras med glasögon eller linser.

 

Översynthet

Översynthet (hyperopi) kan även benämnas långsynthet. Det här är motsatsen till närsynthet och beror lite förenklat förklarat att ögat är för kort eller om linsen bryter för svagt. Detta gör att ljusstrålar fokuseras bakom näthinnan och passerat näthinnan. Resultatet blir att ögat ser avlägsna föremål tydligare medan föremål på nära håll blir suddiga. Det är ett tillstånd där ditt öga har för liten styrka.

Korrektion kräver en pluslins som innehåller extra optisk styrka så att du ska kunna få en skarp bild av föremål på nära håll. Är du översynt kompenserar du gärna genom att spänna linsen när du fokuserar på ett objekt, detta kan med tiden kan ge huvudvärk och trötthet.

För unga människor är måttlig långsynthet inget problem, tvärtom upplever de ofta sin syn som felfri. Anledningen är att man ständigt och omedvetet ackommoderar för att se en så skarp bild som möjligt. Hos ungdomar och vuxna kan detta ge spänningshuvudvärk och trötthet. Med stigande ålder försämras dock förmågan att ackommodera, varpå det blir allt svårare att se skarpt på nära håll. Med tiden försvinner även synskärpan på långt håll. Långsynthet kan korrigeras med glasögon eller linser.

 

Astigmatism

Astigmatism kallas också för brytningsfel. Är du astigmatiker kan inte dina ögon skapa en skarp bild på näthinnan, oberoende om du är när- eller översynt. Detta orsakas av att hornhinnan inte är jämnt rundad.

Astigmatism ger suddiga synintryck både på nära håll och på långt håll. Ögat kan till exempel vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella linjer.

Astigmatism kan, om den inte är alltför omfattande, korrigeras med glasögon eller linser. Den typ av glas som används kallas för cylinderglas/ toriska linser.

 

Ålderssynthet (Presbyopi)

När vi blir lite äldre, oftast runt 40-45 år, börjar vi märka att det blir allt svårare att se bra på nära håll. Orsaken är att ögats lins med tiden stelnar. Ögat kan inte längre ackommodera, linsens tjocklek kan inte längre ändras för att anpassa ögat till seende på olika avstånd. Man tvingas hålla tidningen på allt längre avstånd och ibland vill armarna inte riktigt räcka till. Detta kallas presbyopi eller ålderssynthet.

För en normalsynt person innebär detta att ögat inte längre kan fokusera på nära håll medan man däremot ser bra på längre håll.

För att kompensera för detta används läsglasögon för seende på nära håll. Ju äldre man är desto starkare läsglasögon brukar behövas. En måttligt närsynt person kan däremot se att läsa utan glasögon även om linsen stelnat men behöver fortfarande glasögon för att se skarpt på långt håll. Är man mer närsynt behöver man olika glas för att se på nära respektive långt håll. Det finns olika sätt att lösa detta problem (separata läsglasögon, bifokala eller progressiva glas) och man kan välja det som passar en bäst.